IRCServices Hazır Kodlar. IRCServices – İSTEK/ÖNERİ/ŞİKAYET Sistemi.

1 sene önce Adem tarafından eklendi. 224 kez görüntülendi. 0 yorum yapıldı.

Kullanıcıların size Şikayet, öneri, isteklerini komut ile yapmasını mı istiyorsunuz? Ve daha sistematik bir işleyişin olması için bunun şart olduğunu düşünüyorsanız doğru konu içerisindesiniz.

Şikayet etme komutu : /NS Sikayet mesaj.
İstek Komutu: /Ns istek mesaj.
Öneri Komutu: /Ns oneri mesaj.

Sistem içerisinde services root seviyesindeki kişiler ise bunlari direkt komut yardimi ile listeleyebileceklerdir.

Sikayetleri; /NS Sikayetler
Istekleri; /NS Istekler
Sorunlarini /NS Sorunlar

Komutları ile listemeleri mümkün olacaktır.

Kullanıcıların komutu kullanabilmesi için nickinin şifreli (registered) olması gerekmektedir.

Kod:
cd ircs*-*
Kod:
nano -w modules/nickserv/main.c
Kod:
 
 
static void do_dropemail_confirm(User *u);

satirinin altina;

Kod:
static void do_oneri(User *u);
static void do_oneriler(User *u);
static void do_istek(User *u);
static void do_istekler(User *u);
static void do_sikayet(User *u);
static void do_sikayetler(User *u);

Ekleyiniz.

Kod:
{ "DROP", do_drop, NULL, NICK_HELP_DROP, -1,-1 },

satiri altina;

Kod:
  { "ISTEK",   do_istek,   NULL, -1,     -1,-1 },
  { "SIKAYET",   do_sikayet,   NULL, -1,     -1,-1 },
  { "ONERI",   do_oneri,   NULL, -1,     -1,-1 },
  { "ISTEKLER",   do_istekler,   NULL, -1,     -1,-1 },
  { "ONERILER",   do_oneriler,   NULL, -1,     -1,-1 },
  { "SIKAYETLER",   do_sikayetler,   NULL, -1,     -1,-1 },

Ekleyiniz.

Kod:
  if (strcmp(mask,"-") == 0)
    mask = NULL;
  for (ngi = first_nickgroupinfo(); ngi; ngi = next_nickgroupinfo()) {
    if ((mask && ngi->email && match_wild_nocase(mask,ngi->email))
     || (!mask && !ngi->email)
    ) {
      drop_nickgroup(ngi, u, mask ? mask : "-");
    }
  }
  notice_lang(s_NickServ, u, NICK_DROPEMAIL_CONFIRM_DROPPED);
}

Satiri altina;

Kod:
 
 
/*************************************************************************/


static void do_istek(User *u)
{

char *reason;
  reason = strtok_remaining();

NickInfo *ni;
ni = get_nickinfo(u->nick);

if (!ni) {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Once Nickinizi kayit etmelisiniz.", u->nick);
return;
}


 if (!reason) {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Isteginizi girmediniz.", u->nick);
return;
}


#define toxgun 1;
static int tox = 60*60*24*toxgun;
  if (!is_services_admin(u) &&  ni->toplamzaman <= tox) {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Bu Komutu Kullanamazsiniz..", u->nick);
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s \2NEDEN\2 -> Nick Online puaniniz, \2 ( 2 ) \2 Olmalidir.", u->nick);
return;
}
else {
time_t zaman;
struct tm * timeinfo;
time ( &zaman );
timeinfo = localtime ( &zaman );
FILE *dosya_yaz;
     dosya_yaz = fopen("istek.txt","a");
if (dosya_yaz != NULL) {
     fprintf(dosya_yaz,"[%s] %s -> %s\n", asctime (timeinfo), u->nick, reason);
 fprintf(dosya_yaz,"-----------------------\n");
     fclose(dosya_yaz);
}

send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Isteginiz alinmistir.", u->nick);
send_cmd(s_NickServ, "PRIVMSG #Kontrol %s Kullanici bir istekte bulundu.", u->nick);
 }
}
static void do_oneri(User *u)
{
char *reason;
  reason = strtok_remaining();
NickInfo *ni;
ni = get_nickinfo(u->nick);


if (!ni) {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Once Nickinizi kayit etmelisiniz.", u->nick);
return;
}

 if (!reason) {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Onerinizi girmediniz.", u->nick);
return;
}

#define toxgun 1;
static int tox = 60*60*24*toxgun;

  if (!is_services_admin(u) &&  ni->toplamzaman <= tox) {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Bu Komutu Kullanamazsiniz..", u->nick);
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s \2NEDEN\2 -> Nick Online puaniniz, \2 ( 2 ) \2 Olmalidir.", u->nick);
return;
}
else {

time_t zaman;
struct tm * timeinfo;
time ( &zaman );
timeinfo = localtime ( &zaman );
FILE *dosya_yaz;
     dosya_yaz = fopen("oneri.txt","a");
if (dosya_yaz != NULL) {
     fprintf(dosya_yaz,"[%s] %s -> %s\n", asctime (timeinfo), u->nick, reason);
 fprintf(dosya_yaz,"-----------------------\n");
     fclose(dosya_yaz);
}

send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Oneriniz alinmistir.", u->nick);
send_cmd(s_NickServ, "PRIVMSG #Kontrol %s Kullanici bir oneride bulundu.", u->nick);

 }
}

/*************************************************************************/
static void do_sikayet(User *u)
{
char *reason;
  reason = strtok_remaining();
NickInfo *ni;
ni = get_nickinfo(u->nick);


if (!ni) {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Once Nickinizi kayit etmelisiniz.", u->nick);
return;
}

 if (!reason) {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s sikayetnizi girmediniz.", u->nick);
return;
}

#define toxgun 1;
static int tox = 60*60*24*toxgun;
  if (!is_services_admin(u) &&  ni->toplamzaman <= tox) {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Bu Komutu Kullanamazsiniz..", u->nick);
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s \2NEDEN\2 -> Nick Online puaniniz, \2 ( 2 ) \2 Olmalidir.", u->nick);
return;
}
else {
 time_t zaman;
struct tm * timeinfo;
time ( &zaman );
timeinfo = localtime ( &zaman );
FILE *dosya_yaz;
     dosya_yaz = fopen("sikayet.txt","a");
if (dosya_yaz != NULL) {
     fprintf(dosya_yaz,"[%s] %s -> %s\n", asctime (timeinfo), u->nick, reason);
 fprintf(dosya_yaz,"-----------------------\n");
     fclose(dosya_yaz);
}

send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s sikayetniz alinmistir.", u->nick);
send_cmd(s_NickServ, "PRIVMSG #OperLog %s Kullanici bir sikayette bulundu.", u->nick);

 }
}

/*************************************************************************/

static void do_sikayetler(User *u)
{
NickInfo *ni;
ni = get_nickinfo(u->nick);if (!is_services_root(u)) {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Bu Komuta Yetkiniz yok..", u->nick);
return;
}
#define ibokus "sikayet.txt"

FILE *x;
char buf[BUFSIZE];

x = fopen(ibokus, "r");
if (x) {
while (fgets(buf, sizeof(buf), x)) {
buf[strlen(buf)-1] = 0;
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s %s", u->nick, buf);
}
fclose(x);
} else {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Henuz bir kayit yok.", u->nick);
}
}
static void do_istekler(User *u)
{
NickInfo *ni;
ni = get_nickinfo(u->nick);if (!is_services_root(u)) {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Bu Komuta Yetkiniz yok..", u->nick);
return;
}


#define ibokui "istek.txt"

FILE *x;
char buf[BUFSIZE];

x = fopen(ibokui, "r");
if (x) {
while (fgets(buf, sizeof(buf), x)) {
buf[strlen(buf)-1] = 0;
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s %s", u->nick, buf);
}
fclose(x);
} else {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Henuz bir kayit yok.", u->nick);
}
}
/*************************************************************************/

static void do_oneriler(User *u)
{
NickInfo *ni;
ni = get_nickinfo(u->nick);if (!is_services_root(u)) {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Bu Komuta Yetkiniz yok..", u->nick);
return;
}

#define ibokuo "oneri.txt"

FILE *x;
char buf[BUFSIZE];

x = fopen(ibokuo, "r");
if (x) {
while (fgets(buf, sizeof(buf), x)) {
buf[strlen(buf)-1] = 0;
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s %s", u->nick, buf);
}
fclose(x);
} else {
send_cmd(s_NickServ, "NOTICE %s Henuz bir kayit yok.", u->nick);
}
}

Ekleyin.

Kod:
make&&make install

Kullanip servislerinizi resetleyin.

Google Aramaları

Benzer içerikler

Yapılan Yorumlar

Yorumlarınız yönetici onayından sonra yayınlanacaktır.