Birbirinden kaliteli ve seviyeli insanlarla tanışıp sohbetin tadını çıkarıp yeni arkadaşlıklara yelken açın.

Sohbet Girişi


* Şifreniz yoksa boş bırakın.

IRCServices – Topic Yazım Tarihi - Lidersohbet.Net - Seviyeli Sohbet Siteleri, Chat Sohbet Odaları


IRCServices – Topic Yazım Tarihi

Bu kod eklentisinde, kanalınıza örneğin /cs info #kanal diye info çekildi, burada topic yazım tarihinizi Gün, saat, dakika, saniye olarak tıpkı nick infosundaki toplam online ve son görülme zamanı gibi veriyor.

cd ircservices-5.0.5*
cd modules/chanserv
pico main.c

main.c dosyası içerisinde aşağıdaki satırlarını buluyoruz ;

Kod:
static void do_info(User *u)
{
  char *chan = strtok(NULL, " ");
  char *param = strtok(NULL, " ");
  ChannelInfo *ci;
  NickGroupInfo *ngi, *ngi2 = NULL;
  char buf[BUFSIZE], *end, *s;
  int is_servadmin = is_services_admin(u);
  int can_show_all = 0, show_all = 0, used_all = 0;

Hemen altına ;

Kod:
  char buf3[BUFSIZE];
  time_t simdi = time(NULL);

Satırlarını ekliyoruz yine aynı dosya içerisinde ;

Kod:
        notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_INFO_LAST_TOPIC,
              ci->last_topic);
        notice_lang(s_ChanServ, u, CHAN_INFO_TOPIC_SET_BY,
              ci->last_topic_setter);

Yukarıdaki satırları bulup hemen altına ;

Kod:
        if (ci && ci->last_topic) {
            free_time(buf3,(time(NULL))-(ci->last_topic_time),u);
            send_cmd(s_ChanServ, "NOTICE %s :  Yazilim tarihi: %s [%s]", u->nick, buf, buf3);
        }

Ekliyoruz dosyadan kayıt edip çıkıyoruz .

Kod:
cd ../..
pico extern.h

exren.h doyası içerisinde aşağıdaki satırı buluyoruz ;

Kod:
E int lock_data(void);

Bu satırların hemen üstüne aşağıdaki kodu ekleyiyoruz ;

Kod:
E void free_time(char *buf, time_t t, User *u);

Dosyadan kayıt edip çıkıyoruz.Aşağıdaki komutla devam ediyoruz ;

Kod:
pico misc.c

misc.c dosyası içerisinde aşağıdaki satırları buluyoruz ;

Kod:
  if (outpos < outsize)
    outp[outpos] = (i2&3)<<6 | i3;
  outpos++;
  }
 
  return outpos;
}

Bu kodların hemen altına aşağıdaki kodu ekliyoruz ;

Kod:
void free_time(char *buf, time_t t, User *u)
{
 int days, hours, minutes, seconds;
 days = t / (24 * 3600);
 t %= 24 * 3600;
 hours = t / 3600;
 t %= 3600;
 minutes = t / 60;
 t %= 60;
 seconds = t;
 sprintf (buf, "\2%d\2 gün, \2%d\2 saat, \2%d\2 dakika ve \2%d\2 saniye önce", days, hours, minutes, seconds);
}

Dosyayı kayıt edip çıkıyoruz ;

Kod:
make
make install

Servisleri restartlıyoruz.Bir cevap bırakın.